Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 19 maj 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 19 maj 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Lars Nilsson, IF Elfsborg
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Örebro –IF Elfsborg, Allsvenskan, 15/5
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 22 maj

Motivering: Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren gått in i situationen snett bakifrån utan möjlighet att nå bollen utan att träffa motståndaren först och genom sitt agerande äventyrat dennes säkerhet. Avstängningstiden motsvarar en matchs avstängning utöver den automatiska matchen.