Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 24 mars 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 24 mars 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Ismael Silva Lima, Kalmar FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Kalmar FF – Malmö FF, Svenska Cupen, herrar, 19/3
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 26 mars

Motivering: Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren gått in i situationen med våldsam kraft och genom sitt agerande äventyrat motståndarens säkerhet. Avstängningstiden motsvarar en matchs avstängning.