Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 4 maj 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 4 maj 2016 fattat beslut i följande ärende:

DISCIPLINNÄMNDEN
Svenska Fotbollförbundet

BESLUT
att meddelas den 5 maj 2016

Tävlingsärende nr 2016:6

Anmälare: Riksombudet Anders Hübinette

Berörda parter:
1. IFK Göteborg
2. Malmö FF

Saken: Avbruten match mellan IFK Göteborg och Malmö FF

________

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 4 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar att i matchen den 27 april 2016 i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Malmö FF ska Malmö FF tillerkännas segern med målskillnaden 3-0.

Anmälan m.m.
Riksombudet Anders Hübinette (RO) har anmält att matchen mellan Göteborg och Malmö i Allsvenskan den 27 april 2016 avbröts och yrkat att Malmö enligt 2 kap. 15.1 § tävlingsbestämmel-serna (TB) ska tillerkännas segern med målskillnaden 3-0.

RO har uppgett att matchen bröts på grund av att en Göteborgssupporter i matchminut 77
kastade ett knallskott som briserade nära både Malmöspelaren Tobias Sana och den assisterande domaren Mathias Klasenius samt att huvuddomaren Jonas Eriksson vid matchmöte beslutade att inte fullfölja matchen. RO har hänvisat till uppgifter från huvuddomaren Jonas Eriksson och matchdelegaten Pelle Höög m.m. där det bl.a. framgår att både Malmöspelaren och den assisterande domaren var chockade efteråt och att de som deltog i matchmötet var eniga om att matchen skulle avbrytas.

Malmö har hållit med RO i hans bedömning.

Göteborg har motsatt sig ROs yrkande och framfört att Disciplinnämnden antingen borde fastställa resultatet 0-0 som gällde vid matchens avbrott, besluta att matchen ska återupptas eller att matchen ska spelas om.

Göteborg har medgett att det var en Göteborgssupporter som kastade det knallskott som ledde till att matchen avbröts men har hävdat att denna supporter tidigare gjort sig skyldig till förseelser som borde lett till tillträdesförbud från rättsväsendet, att den fjärde domaren borde ha kunnat ersätta den assisterande domaren som var chockad efter knallskottet, att även Tobias Sanas beteende efter knallskottet kan ifrågasättas samt att knallskott även kastades från Malmös supportersektion under matchen vilket ledde till obehag för bl.a. bollpojkarna. Detta innebär enligt Göteborg att fel har begåtts av flera inblandade varför inte endast Göteborg bör bestraffas för att matchen avbröts.

Disciplinnämndens bedömning
Disciplinnämnden konstaterar till en början att den fråga som nämnden har att pröva är vad den avbrutna matchen ska få för konsekvenser vad gäller tävlingen. Nämnden ska alltså inte pröva vad som i övrigt hänt vid matchen.

Enligt 5 kap. 28 § Särskilda Tävlingsbestämmelser Herr har huvuddomaren rätt att avbryta en match om säkerheten allvarligt äventyras på arenan. Om matchen avbryts beroende på en förenings supportrars uppträdande, ska den andra föreningen enligt 2 kap. 15.1 § TB som huvudregel tilldelas segern med målskillnaden 3-0 eller om det är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts. Om det finns särskilda skäl får beslutas att matchen ska återupptas och om det finns synnerliga skäl får beslutas antingen att det vid avbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.

I detta fall är klarlagt att matchen avbröts av huvuddomaren Jonas Eriksson på grund av att en Göteborgssupporter kastat ett knallskott mot en Malmöspelare och den assisterande domaren samt att skälet för beslutet var att säkerheten på arenan var äventyrad. Huvudregeln i TB innebär då att Malmö ska tilldelas segern med målskillnaden 3-0.

Frågan är då om det finns anledning att tillämpa undantagsreglerna och komma fram till ett annat beslut. Bestämmelsen om att matchen kan återuppas om det finns särskilda skäl kan endast användas i undantagsfall och då t.ex. om huvuddomaren missuppfattat de faktiska händelserna vid matchen och att det i efterhand kan konstateras att säkerheten inte var äventyrad (se Besvärsnämndens beslut i det s.k. päronfallet, nr 1001/2013-14). I detta fall finns det enligt Disciplinnämnden inte anledning att ifrågasätta huvuddomaren Jonas Erikssons bedömning att säkerheten på arenan var äventyrad. Det innebär att det inte heller är aktuellt att tillämpa bestämmelsen om synnerliga skäl.

Detta gör att Disciplinnämnden anser att omständigheterna är sådana att huvudregeln vid avbrutna matcher ska tillämpas och att Göteborg vars supporter har orsakat att matchen fick avbrytas, förlorar matchen med målskillnaden 0-3.

Hur man överklagar
Beslutet får överklagas till Besvärsnämnden, SvFF, Box 1216, 171 23 Solna. För att Besvärsnämnden ska pröva ärendet krävs dels att överklagandet inkommit till Besvärsnämnden senast den 19 maj 2016, dels att Besvärsnämnden meddelar prövningstillstånd enligt 8 kap. 54 § SvFFs stadgar.

På Disciplinnämndens vägnar

Pierre Blomqvist
Sekreterare

I beslutet deltog: Kerstin Elserth, Göran Nilsson, Erlend Stavehaug, Anders Jemail, Kristin Persson, Nils-Olof Andersson, Christer Söderberg, Johan Sterner och Anders Johrén (enhälligt).