Hellströmer ny generalsekreterare

Svenska Fotbollförbundets styrelse har vid sitt senaste sammanträde beslutat utse Sune Hellströmer till ny generalsekreterare. Hellströmer efterträder därmed Lars-Christer Olsson, som innehaft uppdraget i nio år. Som tidigare meddelats lämnar Olsson SvFF för en tjänst på UEFA-kansliet i Schweiz.

- Jag är mycket nöjd med den lösning som generalsekreterarfrågan nu fått, säger förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell. Jag är dessutom väldigt glad för att det råder total enighet om namnet Hellströmer.

Bytet innebär ingen ändring i vare sig innehållet eller namnet på tjänsten. Generalsekreterare är för övrigt det internationellt vedertagna begreppet för denna post.

Sune Hellströmer är idag vd i AIK Fotboll AB samt styrelseledamot i både Svenska Fotbollförbundet och Föreningen Svensk Elitfotboll. Han kommer att fullfölja sina uppdrag i AIK under innevarande fotbollssäsong. Den 15 november tillträder han tjänsten som generalsekreterare, och då lämnar han samtidigt sina styrelseuppdrag i SvFF och SEF. Platsen i förbundsstyrelsen kommer att stå vakant fram till årsmötet i mars 2001. Förbundsstyrelsen anser att Hellströmer ska fortsätta som ordförande i Tävlingsutskottet och som ledamot i Tävlingskommittén fram till nästa konstituering, vilken sker efter årsmötet 2001.

Under tiden fram till dess att Sune Hellströmer tillträder som generalsekreterare, i princip från idag till den 14 november, kommer förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell även att ha det övergripande operativa ansvaret för kansliverksamheten.