UEFA vill stoppa ungdomstransfers

UEFA vänder sig nu till FIFA för att få till ett förbud mot internationella övergångar för spelare under 18 år.
- Även om vi inte kan få gehör för en åldersgräns så vill vi skapa bestämmelser som säkrar att klubbarna tar hand om ungdomarna på ett bra sätt och att moderföreningarna kompenseras, säger Lennart Johansson, UEFA:s ordförande.

- Det är fotbollsorganisationernas ansvar att skapa lösningar som skyddar de unga spelarna och deras moderklubbar.

UEFA:s Task Force har utarbetat ett förslag till klubblicenssystem där hanteringen av ungdomsspelarna ingår. UEFA:s exekutivkommitté ger fullt stöd till licenssystemet som ställer särskilda krav på klubbarna. Efterlevnad av kraven är ett villkor för att få delta i UEFA:s tävlingar och nationsförbunden ska ha möjlighet att lägga till nationella krav.

Licenssystemet omfattar såväl sportsliga och administrativa som ekonomiska och juridiska frågor. I den aktuella frågan om ungdomsspelare (12-18 år) ställs krav på klubbarna att ha utvecklingsprogram där hänsyn tas till både skolgång och fotbollsutbildning. Klubbarna måste också engagera sig i utvecklingen av breddfotbollen lokalt.

I Bosmandomens spår har värvningarna av unga talanger över nationsgränserna blivit allt vanligare, en utveckling som enligt Lennart Johansson inte bara är ett hot mot de föreningar som är "plantskolor" för talangerna:
- Det är inte bra för fotbollen och det är i de allra flesta fall inte bra för ungdomarna själva som utan vettigt stöd på sin fritid och med avbruten skolgång ska försöka anpassa sig till ett nytt land och nytt språk. Fotbollsövergångar ska inte få leda till mänskliga tragedier!