UEFA tar ytterligare steg mot klubblicensiering

Som tidigare berättats har UEFA:s Task Force utarbetat planer på ett klubblicenssystem. Nu har planerna avancerat ytterligare sedan UEFA:s exekutivkommitté den 26 juni gett planerna sitt oreserverade stöd.

Klubblicenssystemet har nämnts som en väg att komma till rätta med problematiken kring ungdomstransfers. Enligt förslaget ska uppfyllande av licenssystemets krav vara ett villkor för klubbarnas tillträde till de europeiska cuperna. Häri ingår då bland annat att klubbarna ska ha ett seriöst program för att ta hand om och utbilda sina ungdomsspelare.

UEFA:s högste chef, Gerhard Aigner:
- Om vi vill att europeisk fotboll ska flytta fram positionerna på ett samfällt sätt behöver vi klubblicenssystemet.
- Licenssystemet kommer att sätta fokus på klubbarnas finanser och infrastruktur men, framförallt, koncentrerar det på utbildning och utveckling av unga spelare.

Se även tidigare artikel.

Exekutivkommittén tillsatte vid samma möte även en arbetsgrupp som ska undersöka hur långt de olika medlemsnationerna kommit när det gäller att ta hjälp av videoupptagningar vid disciplinärenden.

- Användningen av videoupptagningar har ökat snabbt men en del nationsförbund är helt klart mer konservativa än andra, säger Aigner och fortsätter:
- En sak är klar, videon bör aldrig användas för att ifrågasätta ett domslut utan enbart brukas när det gäller bedömningen av vilken påföljd som är lämplig i ett disciplinärende.