Reservlagsfrågan återremitterad

Svenska Fotbollförbundets styrelse har vid dagens sammanträde i Göteborg bland annat diskuterat frågan om reservlag i det nationella seriesystemet (rak seriepyramid).
Förbundsstyrelsen har efter att ha tagit del av remissvaren - och erfarenheterna i de distrikt som redan har genomfört förändringar - funnit att en del justeringar måste göras innan ett slutförslag kan läggas, och därmed beslutat att återremittera frågan till Tävlingskommittén.

Några av de frågor som Förbundsstyrelsen vill ha svar på är:

* Ska spelare som går "neråt" i seriesystemet först stå över en match i det "högre" laget innan de blir spelklara?
* Hur skall speluppehåll (landskampsdagar, men också långa VM- och EM-slutspelsuppehåll) få ett regelverk som en bred majoritet kan anse vara vettigt?

Således blir det inget förslag till Representantskapet i november. Istället blir det en information och idédiskussion vid den vidhängande Rikskonferensen.