Sänkt icke-amatörnivå fr o m 2001

I fotbollens tävlingsregler framgår att spelare som under ett spelår erhåller en skattepliktig ersättning överstigande ett av Förbundsstyrelsen vid varje tidpunkt fastställt belopp ska betraktas som icke-amatör.

Förbundsstyrelsen har nu beslutat att beloppet för år 2001 ska sänkas till 5.000 kr (tidigare ett kvarts basbelopp - 9.200 kr).

Observera att spelare som är icke-amatörer ska ha ett skrivet avtal med sin förening upprättat på ett av SvFF fastställt formulär - spelaravtal. Spelaravtalet ska alltid innehålla uppgifter om avtalets tidsomfattning samt spelarens och föreningens ekonomiska avtal.

Spelaravtalet ska registreras hos SvFF där avtalen hanteras under sekretess.