Kollektivavtal klart i fotbollen

Ett historiskt avtal har precis blivit klart - nyligen undertecknade SEF (Föreningen Svensk Elitfotboll) och SFS (Svenska Fotbollsspelare) ett kollektivavtal, sannolikt unikt i fotbollsvärlden. Avtalet, som är femårigt (2001-2005), omfattar alla spelare i SEF-klubbar som fr.o.m. årsskiftet tjänar minst 5.000 kr/mån.

Avtalet innebär bl.a. följande:
- Grundläggande försäkringsskydd, t.ex. i sjukförsäkringshänseende. Dessutom ska en arbetsgrupp tillsättas för att se över det totala försäkringsskyddet.
- Möjlighet att skriva avtal upp till fem år.
- Kompetensutveckling av spelarna för att förbereda framtida civila karriärer.
- Vi ser avtalet som mycket positivt - för både spelarna och klubbarna, säger Per Ågren, "ordförande i spelarföreningen". En av de mest drivande faktorerna bakom vår vilja att underteckna ett kollektivavtal har varit behovet av att anpassa arbetsmarknadens regler till fotbollens villkor.
Bengt Madsen, ordförande i SEF, ger följande kommentar:
- Vi är glada att svensk fotboll kunnat visa sig vara en föregångare i en så stor fråga, vars konsekvenser är mycket viktiga för framtiden. Vi hoppas också att när två parter på arbetsmarknaden kommit överens, att det ska respekteras även utanför landets gränser.