Backe första svenske Pro Level-tränaren

Hasse Backe kvitterade den 13 december 2000 ut det första svenskutfärdade UEFA Pro Level-certifikatet för fotbollstränare. Hasse mottog certifikatet av SvFF:s generalsekreterare Sune Hellströmer efter att ha avlagt ett teoretiskt prov på Svenska Fotbollförbundet.

UEFA Pro Level är den högsta nivån i tränarstegen. Kriterierna i Sverige är fullbordad Steg 4-utbildning samt att man har tränarerfarenhet under viss tid från nationell elitfotboll och internationell erfarenhet.

UEFA har en längre tid drivit arbetet med att harmonisera tränarutbildningen i medlemsländerna. Vitsen är förstås att säkerställa kvaliteten i utbildningen och att få en enhetlig måttstock av tränarnas kvaliteter. I en del nationer ställs redan krav på viss utbildningsnivå för att kunna ta tränarjobb inom elitfotbollen. Man kan därmed säga att harmoniseringen även underlättar rörligheten för tränarna på den internationella arbetsmarknaden. Det är helt enkelt ett papper på sin kompetens som tränarna behöver för att komma ifråga för elitjobben.

För Sveriges vidkommande fick den nationella tränarutbildningen grönt ljus tidigare i år i maj. Allt som allt är det ett tiotal av medlemsnationerna som godkänts på detta sätt av UEFA. Hasse Backe, numera verksam som klubbtränare i österrikiska Salzburg, blev alltså förste svensk att examineras med det nya certifikatet. Backe har gått igenom det svenska tränarsystemet tidigare och examinationen på Råsunda bestod för Hasses del i "uppgradering". Hasse fick, för att använda skolspråk, "tenta av" i fotbollens träningslära, d v s en specialkurs som förändrats en hel del sedan Backe läste det i sin tränarutbildning. Liknande förfarande kan bli aktuellt för fler svenska elittränare som eftertraktar det högsta UEFA-certifikatet. I varje fall under en övergångstid, så småningom kommer nya kullar fram som till fullo fått sin daning i det nya utbildningssystemet.

Beträffande erfarenheten från elittränaruppdrag och internationell erfarenhet uppfyller Backe kriterierna mer än väl.
48-årige Backe har drygt 20 års tränarerfarenhet från såväl Sverige, Norge, Danmark som Österike. I Allsvenskan har Hasse tränat Hammarby, Öster och AIK. 1998-99 blev Backe dansk mästare med Aalborg, hans kanske främsta merit hittills.