Om dokumentbanken

Titta gärna i vår dokumentbank, länk till den hittar du i rubriklistan till höger.
I dokumentbanken har vi lagt flera av de dokument, blanketter m m som är av vikt för fotbolls- och föreningsverksamheten.
De flesta av filerna är i pdf-format. För att öppna och läsa pdf-filer använder du gratisprogrammet Acrobat Reader från Adobe.
Om du inte har Acrobat Reader installerat kan du hämta hem det från http://www.adobe.se