Årsmötet: 4 frågor till nya ledamoten

Namn:

Björn Ahlberg

Ålder:

55

Familj:

Gift, två barn

Yrke:

Advokat

Klubb:

IFK Norrköping

Ledarmeriter:

Ordförande i IFK Norrköping sedan 1990, i styrelsen sedan 1988.
Ledamot av SEF-styrelsen sedan 1994.
Ledamot av SvFF:s tävlingskommitté sedan 1994

Idrottsliga meriter:

Juniorlandslagsman i golf

Aktuell:

Nyvald ledamot av Svenska Fotbollförbundets styrelse

Hur känns det?
- Jättebra! Jag är både oerhört stolt och glad över att ha valts till detta uppdrag.

Vad kommer du att tillföra styrelsearbetet?
- Min långa erfarenhet av elitfotboll och yrkeserfarenhet som advokat tror jag kan bidra till kunskapen om fotbollens villkor idag. Detta mot bakgrund av att jag fullständigt delar uppfattningen att bredd- och elitfotbollen går hand i hand. Vi behöver varandra!

Vilka frågor ser du som mest angelägna för svensk fotboll idag?
- Mycket viktigt är att komma tillrätta med elitföreningarnas ekonomiska problem. Här tror jag att elitlicensen är det rätta verktyget, men det kommer att krävas mycket och hårt arbete för att kunna lösa problemen på ett bra sätt.

- När det gäller tävlingsfrågor är det ingen hemlighet att jag stödjer tanken på att reservlagen ska in i den raka seriepyramiden. Det är en viktig ingrediens för att utveckla svensk fotboll i stort.

- Vidare bör transferreglerna ses över, när vi har fått full klarhet i vad avtalet mellan FIFA/UEFA och EU innebär.

Några allmänna tankar just nu?
- Svensk fotboll har en bra inriktning just nu, och de värderingar som råder sympatiserar jag med. Därför vill jag försöka medverka till att förvalta pundet, samtidigt som det naturligtvis är viktigt att se över vad vi kan förbättra i olika avseenden.