Årsmötet: Fotbollens framtidsfrågor

I sitt inledningsanförande vid Svenska Fotbollförbundets årsmöte på lördagsförmiddagen i Borås sammanfattade förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell det gångna verksamhetsåret och gratulerade alla klubbar som vann SM-titlar och Svenska Cupen under år 2000.

Fler artiklar från Årsmötet i Borås.

Lagrell konstaterade också att säsongen som gick var bra dels publikt och dels ekonomiskt. Han tog då också upp två ekonomiska principfrågor:
- I den ekonomiska samrådsgruppen har man enats om att förbundets kapital ska få öka från tidigare 25 miljoner kr till 40 miljoner kr, detta med tanke på de stora åtaganden som just nu görs i bl.a. TV-delarna.
- Svensk fotboll kan inte centralt gå in och täcka föreningskostnader, d.v.s. börja subventionera tävlingsspelandet i landet.

Förutom annan intressant information tog Lars-Åke Lagrell också upp några av de viktiga frågor som svensk fotboll har att ta itu med under den närmaste framtiden.
Lagrell sade så här:

"Vid sommarens ordförandekonferens ska vi speciellt arbeta med:

  • Damfotbollens finansieringsproblem - ska vi göra om vårt seriespel för att klara ekonomin? Vi kommer därför att speciellt inbjuda ordförandena i våra damallsvenska föreningar.
  • Ungdomsfotbollen, där vi vill flagga upp att när Damprojektilen börjar närma sig sin avslutning ska vi göra en breddfotbollssatsning.

Det är inte alls självklart att vi kan hålla spelarantalet uppe i den samhällsförändring som pågår med utflyttning från glesbygd och inflyttning till ett antal större städer, men det är viktigt för oss att göra allt vi kan för att behålla en förening i varje by.

Ni kan i årsberättelsen se att vi har tappat lite, framför allt på damsidan, när det gäller antalet spelare. Inga stora tal, men det gäller att tända moteld.

- Reservlagsfotbollen kommer också upp på arbetslistan.

Låt mig i den frågan bara få göra följande sammanfattning: Det finns inga beslut fattade och Förbundsstyrelsens ambition är att lägga fram ett förslag som kan samla så stor del av fotbollsrörelsen som möjligt. Enighet uppnår vi inte i denna fråga. Förbundsstyrelsen kommer att lägga ett förslag i september och frågan ska, i vanlig ordning, avgöras vid Representantskapet i november."