Årsmötet: Fotbollens spela, lek och lär till Messing

I samband med årsmötet överlämnade Gillis Persson, ordförande i Tekniska Kommittén, "Fotbollens spela, lek och lär" till mötesordföranden, idrottsministern, Ulrica Messing (bilden).

Policy- och utbildningsmaterialet "Spela, lek och lär" har funnits sedan 1986. Materialet har varit en förebild i hela idrotts-Sverige när det gäller barn- och ungdomsidrott.
"Fotbollens spela, lek och lär" är det nya namnet när materialet nu har reviderats för fjärde gången - med innehåll och utseende för 2000-talet.

Några av ledstjärnorna i "Fotbollens spela lek och lär":

  • Barn och ungdomar ska ha roligt
  • Alla som vill ska få vara med
  • Sätt spelaren i centrum
  • Låt barn och ungdomar spela på olika platser i laget
  • Verka för rent spel - både på och utanför planen

Målgruppen för "Fotbollens spela, lek och lär" är föreningar, barn- och ungdomsledare samt föräldrar. För att kvalitetssäkra verksamheten är utbildningsmaterialet ett bra stöd för att forma föreningens egen barn- och ungdomspolicy.

"Fotbollens spela, lek och lär" ger alla barn- och ungdomsledare en trygghet i sitt arbete och vägleder dem till en sund inställning. För föräldrar ger utbildningsmaterialet klara besked om hur en förening och dess ledare ska arbeta för att deras barn skall få utvecklande och roliga upplevelser i föreningslivet.

BUNG (barn- och ungdomsutskottet) har som vision att åren 2001-2003 via distriktens hjälp:

  • utbilda alla föreningars förtroendevalda på barn- och ungdomssidan i Fotbollens spela, lek och lär
  • utbilda alla föreningars barn- och ungdomsledare i "Fotbollens spela, lek och lär"
    informera minst en av varje barnspelares förälder om budskapet i "Fotbollens spela, lek och lär"

Om målen uppnås kommer uppskattningsvis 80.000 ledare och 200.000-400.000 föräldrar att informeras. Men framför allt kommer massor av barn och ungdomar få en positiv och härlig framtid med fotbollen!

Arbetet med Fotbollens spela, lek och lär slutar ej 2003 utan då har vi tagit första steget in på gräsplanen…