Lagrell om de kommande satsningarna

Låt mig inleda med en rekapitulation av den gångna säsongen.
Vi kan då inledningsvis glädjas åt att publikintresset har hållit sig kvar på en hög nivå i Allsvenskan och att Damallsvenskan har förbättrat sitt publiksnitt. Både SEF och EFD (mera i det tysta) har gjort ett bra arrangemangsjobb!
Nya Superettan blev en succé, även om vi inte skall dra några långtgående slutsatser efter en enda säsong.
Vi hade dock, det skall vi inte sticka under stol med, hoppats på bättre fotbollsmässiga resultat och det gäller båda herrarnas och damernas A-landslag. Det gäller både EM-slutspelet och OS-turneringen.

Däremot ska ett EM-slutspelsår alltid ge ett bra ekonomiskt resultat och vi räknar med att vi år 2000 skall hamna på ett överskott (före bokslutsdispositioner) på cirka 30 miljoner.
Vi räknar också med att såväl Kommanditbolaget Råsunda (dess normala drift) som Svenska Fotbollförlaget AB skall ge oss visst överskott.
När det gäller Råsundaanläggningen så har vi satsat en del pengar på ombyggnadsarbeten. Innan upprustningen går vidare skall vi dock ordentligt analysera anläggningens kvalitet i viktiga delar.
Våra tankar om avsättningar i bokslutet 2000
Vi har en viss "ekonomisk ojämnhet", genom att VM- och EM-slutspelsår ger oss stora överskott medan mellanårens verksamhet är svårare att kunna finansiera.
I avsättningstankarna finns (därför) en ambition att säkra de stora satsningar som pågår och som vi tillsammans har ansett vara viktiga för svensk fotboll.

I det förslag som diskuteras under januari och februari, i den Ekonomiska Samrådsgruppen och i anslutning till bokslutsarbetet, finner vi följande större belopp i styckningen av de (förhoppningsvis) 30 miljoner som står till förfogande:

- Damprojektilen 4.000.000:-
- Datautvecklingsprogram 2.000.000:-
- Talangprojektet 4.380.000:-
- Förenings- och affärsprojektet 3.600.000:-
- EM-projektet 2008 1.000.000:-
- adidas Fotbollsskola 2001 1.000.000:-
- Matchinformationssystem 2.000.000:-
(kan ev. överföras till TV-ekonomin)
- Omstruktureringsfond 6.200.000:-
- Kings Cup i Thailand 2001 560.000:-
- La Manga-turneringen 2001 700.000:-
(för klubblag i Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan)
- Breddprojekt 1.000.000:-
(skall dock inte starta förrän vi ser att Damprojektilen inte skadas av en ny stor satsning)

Om de här avsättningarna kan sägas:

att Damprojektilen får en viss (av många önskad) ekonomisk förstärkning,
att vår ambition är att Talangprojektet skall vara säkrat under också den nya TV-avtalsperioden,
att vi har samma ambition med förenings- och affärsprojektet - det skall fortsätta, även om det kan behöva förändras lite i vissa delar,
att vi redan nu avsätter de medel som arbetet med vår EM-ansökan 2008 kommer att kosta,
att vi anser det viktigt att ekonomiskt säkra adidas Fotbollsskola och med detta menas att kunna hålla deltagaravgifterna på en låg nivå,
att vi med Kings Cup i Thailand (i februari 2001) ger förbundskaptenerna en extra möjlighet att pröva nya talanger i vårt A-landslag och att få se dem i tävlingsspel,
att matchinformationssystemet är "mjukvaran" i vårt TV-projekt (både i TV-sändningarna och i storbildssatsningen) - medan "hårdvaran" återfinns i TV-budgeten,
att vi nu markerar att vi skall starta upp ett breddprojekt - när Damprojektilen lider mot sitt slut - för att se till att vi gör vad vi kan för att inte spelarantalet skall minska.

Säsongerna 2001-2005
Vi har, som alla vet, tecknat ett nytt TV-avtal (med ISPR) för åren 2001-2005 och de årliga (icke fasta) avtalsbeloppen får en viss uppräkning - även om det är svårt att helt jämföra. Breddar vi avtalsinnehållet kan man inte heller jämföra den ekonomiska ersättning som vi sedan får.

Vi säkrar, genom TV-avtalet, dels det extra distriktsbidraget och dels stödet till våra damklubbar under en kommande femårsperiod.
Alla TV-rättigheter (också internet) ligger i TV-avtalet. Detta måste speciellt poängteras, eftersom det med jämna mellanrum dyker upp förslag om medieinnovationer av olika slag.

Vidare har vi med AB Svenska Spel bildat ett TV-produktionsbolag, som skall arbeta med i första hand idrottsarrangemang (och naturligtvis i första hand säkra våra planerade TV-produktioner från de allsvenska arenorna).

I det "kämpiga" arbetet för att få upp TV-avtalsbeloppet tillkom en del nya krav på våra elitföreningar och i klartext är det de allsvenska föreningarnas nya skyldigheter som jag här syftar på.

Landskamperna (herrar, A) har vi redan tidigare utnyttjat nästan så långt det går - nu blir det därför de allsvenska matcherna som lyfter TV-avtalet.

I TV-budgeten har vi också lagt in ett belopp på 3 miljoner kr per år som tillskott till Anläggningsfonden. Det känns rätt att alla klubbar får en möjlighet att ta del av just TV-pengarna och då ligger Anläggningsfonden nära till.

Jag är mycket nöjd med att vi - i tider när all annan samordning spricker ute i de stora fotbollsländerna - har lyckats hålla ihop vår försäljning av TV-rättigheter.

EM-slutspelet 2008
Vi ansöker, som Ni alla vet, tillsammans med Danmark, Norge och Finland, om EM-slutspelet 2008.
Finlands Bollförbunds tidigare generalsekreterare Pertti Alaja (en gång i tiden målvakt i Malmö FF) har engagerats som motor i vårt ansökningsarbete och arbetar från årsskiftet heltid åt de nordiska förbunden. Han har alltså, efter 11-12 år, slutat sitt ordinarie arbete i det finska förbundet.

Skattefallen
Till Riksidrottsmötet - och RF-stämman 2001 - har vi nu lämnat in en motion om en gemensam kraftansträngning i skattefrågorna.
Det krävs ett idrottsrörelsens gemensamma arbete i det som annars kan bli följden av "HIF-domen".

UEFA-kongress i Sverige 2002
UEFA:s kongress kommer år 2002 att förläggas till Sverige och till Stockholm. Datum är den 25-26 april.
Ett av skälen till att kongressen läggs till vårt land är att Lennart Johansson har meddelat att han då kommer att lämna presidentsysslan. Vi har här anledning att återkomma.

Svenska Fotbollförbundets 100-årsjubileum 2004
Lite tidigt kan tyckas, men den 26-28 mars 2004 har vi planerat vårt 100-årsfirande.
Bengt Ågren (som var med redan vid 50-årsjubiléet!) har engagerats och han har börjat mycket aktivt.
Såväl Bengt som våra förbundsmedarbetare i övrigt är öppna för synpunkter och förslag, men en jubileumsskrift, en fest, ett (försök att få ett) frimärke och en jubileumslandskamp är väl det som kan sägas vara planerat.

God fortsättning!

Lars-Åke Lagrell
Förbundsordförande