Lagrell: "Finns bara en tidsplan i elitlicensfrågan"

Dags för en ny säsong. Och inte bara det - en ny epok!

I och med den allsvenska starten den 7 april är det premiär för arena-TV, storbildsskärmar på alla allsvenska arenor, och TV-sändningar från alla allsvenska matcher.
Samtidigt startar allvaret i elitlicensfrågan. Det är bokslutet den 31/12 2001 som ligger till grund för bedömningarna av föreningarna. Eftersom det hörts en del olika röster om huruvida Svenska Fotbollförbundet har för avsikt att följa regelverket, vill jag klargöra:

Det finns bara en tidsplan i elitlicensfrågan. Det är heller inte någon fråga om "Svenska Fotbollförbundet vs någon enskild förening."

"Flödesschemat" (över vad som kan komma att hända) är av hela fotbollsrörelsen konfirmerad senast vid vårt årsmöte i mars 2001. Konfirmerad därför att den sammanfattar ett antal tidigare förbundsmötesbeslut. Årsmötet sade nu (ännu en gång) att "ja, just så här är det det skall gå till". Elitlicens krävs i Allsvenskan, herrar. I Superettan krävs att man ska klara elitlicensens ekonomiska krav.

Och det är så här det ska gå till:

För att få elitlicens får man inte ha negativt eget kapital.

Om en förening har ett eget negativt kapital ska i första hand en handlingsplan upprättas angående hur man under året (d.v.s. vid första tillfället under år 2002) ska kunna uppnå minst noll i eget kapital. Om handlingsplanen är orealistisk avkrävs föreningen att senast den 30/8 inlämna en kontrollbalansräkning per den 30/6. Klarar man sedan inte att uppnå minst 0 i eget kapital sker nedflyttning inför säsongen 2003.

Följer föreningen en godkänd handlingsplan så att man uppnår minst noll i eget kapital vid närmast efterföljande årsbokslut (d.v.s årsbokslut per den 31/12 2002 vid det första tillfället) erhålles elitlicens. Om man inte klarar att följa handlingsplanen och vid nästkommande årsbokslut (d.v.s. årsbokslutet avseende år 2002 vid första tillfället) fortfarande har negativt eget kapital åläggs föreningen att upprätta en kontrollbalansräkning senast den 30/8 (d.v.s. vid första tillfället 2003). Om denna visar negativt eget kapital och synnerliga skäl inte finns för undantag (enbart beroende på något som föreningen absolut inte kunnat påverka själv) så sker degradering en division inför säsongen 2004.

Elitlicens erhålles ett år i taget.

Det bör tilläggas att hela beslutet med en elitlicens har fattats i total enighet tillsammans med alla föreningar i Allsvenskan. Ja, enigheten var så total att division 1-föreningarna (vi hade då två div. 1-grupper) bad att också få omfattas av elitlicensens ekonomidel.

Om det skulle bli tal om någon annan tidsplan än den här, så krävs ett nytt årsmötesbeslut och då gäller det inte en enskild förening - utan då faller hela systemet.

Förbundsstyrelsens uppgift är att se till att vi genomför det som "rörelsen" i så här stor enighet har kommit fram till. I den här frågan finns i regelverket ingen dispensmöjlighet.

Sedan har elitlicensen andra delar (t.ex. anläggningsdelar) och där är inte dispensmöjligheten bortskriven på det sätt som den är i ekonomiavseende.

När beslutet togs så var det bl a för att berörda föreningar inte såg någon annan möjlighet att komma tillrätta med sina ekonomiska problem än att skapa ett regelverk som satte samma press på alla. Det är ju också frågan om att tävla på samma villkor.

Så det finns bara en tidsplan. Däremot finns i regelverket två alternativ - godkänd eller icke godkänd handlingsplan. Detta styr sedan tidsplanen.

Vi har att följa årsmötets beslut.