Nu kan du söka på svenskfotboll.se

Nu är den nya sökfunktionen upplagd på svenskfotboll.se. Du hittar den nere i vänsterspalten.
Med sökfunktionen kan du fritextsöka över hela sajten.

Du väljer själv om du vill söka i klubbregistret, bland nyhetsartiklarna eller bland andra fasta inslag på hemsidan.

"Klubb" - söker på en förenings namn för att få adress- och länkuppgifter.

"Nyhetsartikel" - söker efter det valda ordet bland de nyhetstexter som finns på hemsidans nyhetssidor.

"Sida" - söker efter det valda ordet bland de fasta inslagen på hemsidan.

Exempel: En sökning efter "Mild" med "sida" förbockad skulle ge träff på Guldbollensidan (Tjalle Mild) och landslagets spelare i år (Håkan).
Samma sökning med "nyhetsartikel" förbockad ger träffar på de reportage som skrivits om A-landslagets matcher (där Håkan omnämns).

Det går bra att klicka för mer än ett sökområde.