Umeås konkursansökan inlämnad

Svenska Fotbollförbundet har mottagit beskedet att ansökan om att försätta Umeå FC i konkurs är inlämnad till Tingsrätten i Umeå. Innan Tingsrätten behandlat ansökan händer ingenting.

Om Tingsrätten sedermera beslutar att försätta Umeå FC i konkurs föreskriver förbundets stadgar (§9) bl a att "Förbundsstyrelsen äger rätt att utestänga förening från tävlingsdeltagande…"

Det som då händer är att en konkursförvaltare utses, vilken övertar det juridiska ansvaret för föreningen.

Fotbollsmässigt kan detta få följande konsekvenser:

  • Om konkursförvaltaren gör bedömningen att det är ekonomiskt försvarbart att driva verksamheten vidare säsongen ut, kommer Umeå FC kunna fullfölja sitt deltagande i Superettan 2001.
  • Om konkursförvaltaren däremot inte anser att det är ekonomiskt försvarbart att fortsätta verksamheten, kan denne dra ur Umeå FC ur Superettan. Om ett sådant beslut fattas innebär det, enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser, att Umeås matcher annulleras och att Superettan kommer att bestå av 15 lag.

- Om konkursförvaltaren är av den meningen att verksamheten ska fortsätta, kommer förbundsstyrelsen inte att utestänga Umeå från fortsatt spel i Superettan, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell.