Talangernas matchning kräver djupare diskussion

Svensk fotbolls årliga ordförandekonferens (med representanter för såväl förbundsstyrelse som distrikt och elitklubbar på både herr- och damsidan) som samlats i Tyskland i samband med damernas EM-slutspel har ingående diskuterat frågeställningen om hur matchningen av landets mest talangfulla spelare bäst ska ske.

Förbundsstyrelsen kommer ej lägga förslag till höstens representantskap om att elitklubbarnas andralag ska få spela i det nationella seriesystemet. Det finns för närvarande inte någon bred majoritet för ett sådant förslag.

Däremot anser ordförandekonferensen och förbundsstyrelsen med mycket stor majoritet att det behov som elitklubbarna har när det gäller den tävlingsmässiga matchningen av talangfulla spelare som tillhör A-trupperna men inte regelbundet spelar i representationslaget måste lösas.

Ordförandekonferensen och förbundsstyrelsen anser att det nu måste till en fördjupad diskussion inom såväl Svenska Fotbollförbundet som distriktsförbunden och framförallt med division 2- och 3-klubbarna om hur man ska finna en väg att lösa den, för hela den svenska fotbollen, angelägna frågan.

Likaså uppdrog ordförandekonferensen åt Förbundsstyrelsen att vidta särskilda åtgärder för att division 2- och 3-klubbarnas intressen tas om hand på ett bättre sätt i den svenska fotbollsfamiljen.