Fokus på tävlingsbestämmelserna vid repskapet

Tävlingsbestämmelserna stod i centrum för diskussionen vid Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte i Uppsala på lördagen.
Den samlade svenska fotbollsrörelsen - elitföreningarna på dam- och herrsidan, distriktsförbunden och förbundsstyrelsen - fann ingen anledning att göra något ingrepp i de bestämmelser som reglerar frågan om okvalificerad spelare.
Med röstsiffrorna 35-5 beslutades att behålla nuvarande regelverk. Det innebär till exempel att de konsekvenser "Elfsborgs-fallet" fick tidigare i år kommer kunna bli aktuella i eventuella liknande fall även i framtiden.
Representantskapsmötet uttalade också enhälligt sitt godkännande av Förbundsstyrelsens handläggning av just elfsborgsärendet.

Budskapet från representantskapet var lika tydligt när det gäller våld mot domare - "domaren får inte röras".
Från och med 2002 kommer det vara möjligt att göra poängavdrag för en förening vars spelare brukat våld mot en domare. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram anvisningar för hur detta ska gå till.
Stockholms Fotbollförbund - och övriga distriktsförbund som så önskar - gavs också tillstånd att på prov införa krav på föreningarna att för att få spela måste man ha fått ett föreningscertifikat och ha en lagvärd vid varje match.
Stockholms Fotbollförbund arbetar för övrigt med ett helt paket av åtgärder för att förbättra miljön för såväl domare som spelare. Målet är att komma till rätta med de problem vad avser t ex angrepp på domare som tyvärr ökat i omfattning.

Från representantskapsmötet kan också nämnas:

  1. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan om slopandet av kvalspel mellan division 2 och Superettan.
  2. Även i Damallsvenskan kommer från och med 2002 fyra medaljnivåer att finnas - Guld, Stora Silver, Lilla Silver och Brons.
    Dessutom beslutades att byta namn på damernas division 1-serier till Norrettan, damer respektive Söderettan, damer.
  3. Med anledning av FIFA:s överenskommelse med EU-kommissionen antogs nya övergångsbestämmelser. Dessa innebär bland annat att det blir två "fönster" för internationella övergångar till Sverige, 15 november - 31 mars samt 1 juli - 31 augusti, vidare att från och med 2002 ska samtliga spelare från tolv års ålder registreras.
  4. Det blev omröstning om seriesammansättningen i division 2 damer. Från Medelpad kom förslaget att det medelpadslag som placerats i division 2 Norra Norrland skulle flyttas till division 2 Södra Norrland. Något som 2002 skulle ge konsekvensen att Norra Norrlandsserien skulle spelas med nio lag och Södra Norrlandsserien med elva lag.
    Förslaget avslogs med röstsiffrorna 18-15.

De fastställda seriesammansättningarna för förbundsserierna kommer tillkännages på svenskfotboll.se under måndagen.