Fel om UEFA-licensen och svenska arenor

Föranlett av att en del felaktiga uppgifter kring den kommande UEFA-licensen och dess krav på de svenska arenorna återgavs i media gick Svenska Fotbollförbundet ut med en förklarande text den 25 oktober 2001.
Nu har återigen liknande feltolkningar figurerat. Vi tar därför tillfället i akt att lyfta fram den dementerande texten från i höstas igen.
Från svenskfotboll.se 25 oktober 2001:
- - - - - - - -
Om UEFA-licensen och de svenska arenorna

Processen med att utarbeta den s.k. UEFA-licensen för den europeiska klubbfotbollen fortskrider, med Svenska Fotbollförbundet och sju allsvenska klubbar involverade i arbetet. SvFF utsågs i våras som pilotförbund (ett av åtta förbund), som ska arbeta fram det slutförslag om vilket det ska fattas beslut i mars 2002.

Svensk fotboll kan därmed påverka innehållet i licensen, och i arbetet har Sverige nått framgångar med att belysa det totala europeiska perspektivet, d.v.s. för att en licens ska vara realistisk måste kriterierna vara sådana att de också är anpassade efter förutsättningarna även i de mindre av UEFA:s 51 medlemsnationer.

Tidningsuppgifter den 24 oktober gör gällande att kriterierna i den kommande UEFA-licensen innebär att de flesta svenska arenorna, inklusive Råsunda, blir "diskvalificerade" för internationell fotboll i framtiden. Uppgifterna är emellertid helt felaktiga och bygger på ett första diskussionsunderlag som tillställdes pilotförbunden på försommaren.

De åtta pilotförbundens uppgift är att diskutera och analysera olika förslag till kriterier inom främst följande områden: Ekonomi, anläggningar, organisation och ungdomsfotboll.

I den pågående diskussion som förs på anläggningsområdet är inriktningen på samtalen för närvarande:

  • För att delta i en UEFA-tävling måste arenan ha en åskådarkapacitet på minst 3.000 åskådare.
  • Det blir tillåtet att flytta en hemmamatch i en UEFA-tävling till en annan och större arena om klubben så önskar.
  • Licensen kommer att gälla från 2004/2005. Därefter kommer det att ske en ständig utvecklingsprocess, men när en övergång ska äga rum från rekommendationer till krav så blir detta med lång framförhållning.

Arenautvecklingen är mycket angelägen även ur ett svenskt, inhemskt, perspektiv. I den svenska elitlicensen, som blir obligatorisk 2002, finns en rad grundkrav gällande t.ex. belysning, planmått och plankvalitet. Allt för att på ett bättre sätt möta de krav som dagens och framtidens fotbollspublik ställer. Det är ett långsiktigt arbete av strategisk vikt som sker med fler bevekelsegrunder än att enbart uppfylla de förmodat modest satta grundkraven från UEFA.

Redan idag har dock Sverige två arenor av högsta internationella kvalitet, Råsunda Stadion och Ullevi. Båda har tilldelats fyra stjärnor av UEFA, vilket gör att de har så hög standard att de får arrangera UEFA-cupfinaler. För just Ullevi söker för övrigt Svenska Fotbollförbundet UEFA-cupfinalen 2003.

Dessutom är både Råsunda och Ullevi tänkta arenor i den gemensamma nordiska ansökan om EM-slutspelet 2008.
- - - - - - -