Det optimala föreningsbesöket

Vars tre personer från varje distrikt ingående i Damprojektilen har i vinter haft möjlighet att gå utbildningen Det optimala föreningsbesöket ledd av Gunilla Axén.
- Inte mindre än 53 deltagare har varit med i Götaland och Svealand. Norrland är inne i slutspurten med avslutning i Sundsvall för 18 deltagare.
Vad är poängen med kursen?
- Det finns så mycket som kan förbättras på gräsrotsnivå i synnerhet på tjejsidan inom landets fotbollsklubbar. Men det behövs kunskap för att sätta fokus på de viktiga sakerna när man kommer ut och besöker dem, förklarar Gunilla.
De som gått kursen Det optimala föreningsbesöket har fått med sig bl a hur man hjälper klubbarna att göra sina utvecklingsplaner. De hoppas nu få omsätta vad man lärt sig i praktiken, dvs vid förestående föreningsbesök i respektive hemdistrikt.
- Ofta behövs impulser utifrån för att inte fastna i gamla hjulspår, vilket ofta blir fallet om ingen ställer frågor och kommer med alternativ till hur det kan jobbas. Man behöver dels diskutera målsättningar inom klubben, den nuvarande verksamheten och vad som krävs för att eventuellt ändra på dem. Då blir det också tydligt för medlemmarna när man lyckas.
SISU i Halland och Småland står närmast i kö med 20 deltagare för att gå kursen.