EU-pengar till Damprojektilen på Gotland

SISU Idrottsutbildarna Gotland har beviljats ett EU-bidrag med nästan 500.000 kr från Växtkraft Mål 3 för att utbilda arbetslösa damfotbollsledare.

- Idén med projektet är att 12 arbetslösa tjejer i åldern 18-24 år med intresse för fotboll och ledarskap skall få en ledarskapsutbildning kombinerad med praktik ute i de gotländska damfotbollföreningarna. Projektet kommer att starta den 1 september 2002, berättar Damprojektilens ledare på Gotland, Annelie Blixt.

Projektet består av tre olika faser.
* Den första innehåller en större mängd utbildning och planering 3-4 dagar/vecka då tjejerna skall få en bra grund att stå på inför arbetet ut i föreningarna.
* Den andra fasen innehåller utbildning varvad med praktik ute i fotbollklubbarna tre dagar per vecka som ledare i klubbarna.
* Den avslutande fasen kommer eventuellt att bestå av möjlighet till en interpraktikperiod på Gotlands fotbollkontaktöar inom Island Games Association (IGA). Deltagarna får då skapa kontakter med öarna inom Island games och arbeta med en så kallad interpraktikansökan för att finansiera utomlandspraktiken.