TU beslut 9 juli 2002

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 9 juli 2002 fattat beslut i följande ärende.

Bestraffningsärenden

Fredrik Bengtsson, IK Brage, Superettan.
Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd: diskvalifikation vid ett matchtillfälle nämligen matchen den 13 juli 2002, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.