EBU-pris till Lennart Johansson

Lennart Johansson mottar på lördag den europeiska televisionens (EBU) pris, som delas ut för fjärde gången. UEFA och Lennart tilldelas priset för "aktiviteter som oavbrutet fortlöper och utvecklar en public service-produktion inom TV-området".

Priset delas ut i Stockholm på lördag. Prisutdelare är EBU-presidenten Arne Wessberg assisterad av EBU:s generalsekreterare Jean Stock och EBU:s operative direktör Stefan Kurten. Tidigare pristagare är Internationella Olympiska Kommittén, Wiens Filharmoniska Orkester samt professor Albert Scharf.