Förslag till seriesammansättning

Nu föreligger ett förslag till seriesammansättning för 2003 års division 2-3 herrar och Damallsvenskan-2 damer.
Förslaget är utsänt på remiss till distriktsförbunden som har fram till 13 november på sig att yttra sig.

Vid SvFF:s representanskapsmöte den 23 november kommer den definitiva seriesammansättningen 2003 att fastställas.
Denna kommer göras tillgänglig på svenskfotboll.se den 25 november.

Nedanstående länkar leder till de förslag till serieindelning som nu ligger ute på remiss.

Förslag till seriesammansättning div 2-3 herr (PDF-dokument, 28 kB) (pdf 28 kb)
Förslag till seriesammansättning Damallsvenskan - div 2 dam (PDF-dokument, 21 kB) (pdf 21 kb)