Webbplatserna stängda 9 oktober

Under onsdagen den 9 oktober genomförs ett större systemunderhållsarbete på idrottens nätverk och dess servrar. Det medför bland annat att svenskfotboll.se och dess distriktswebbplatser inte kan nås under delar av onsdagen.
Enligt uppgift ska webbsidorna åter vara tillgängliga från ca 15.00 den 9 oktober.
Det omfattande systemunderhållet påverkar såväl idrottens administrativa system som därtill kopplade hemsidor (även klubben online).