RF: Idrotten oöverträffad integrationskraft

Ingen annan fritidsverksamhet engagerar så många invandrarungdomar som idrotten. Nästan sex av tio killar och fyra av tio tjejer med invandrarbakgrund tränar eller tävlar i en idrottsförening. Det är i stort sett lika stor andel som bland ungdomar i allmänhet. Och bland de olika idrotterna går fotbollen i spetsen, särskilt bland pojkarna där mer än 60% av pojkarna födda utanför Europa och ännu fler bland de som är födda i ett annat europeiskt land är med i en fotbollsförening.
Det här visar den undersökning som Riksidrottsförbundet låtit Statistiska Centralbyrån göra bland 3 000 statistiskt utvalda invandrarungdomar över hela landet.
Med invandrarungdomar menas ungdomar mellan 13-20 år som antingen är födda utomlands eller har en eller två föräldrar födda utomlands. Resultatet kan jämföras med en undersökning om ungdomars idrotts- och motionsvanor från 1998, där ungdomar såväl med som utan invandrarbakgrund deltog.
- Resultatet är oerhört positivt, säger RF:s ordförande Gunnar Larsson. Det visar att idrotten kan fungera som den integrationskraft i samhället vi gärna vill vara. I idrotten kan alla delta på lika villkor.
Fotboll är den överlägset mest populära idrotten. Även basket, och kanske något mer överraskande, innebandy och tennis är stora idrotter. Däremot är det jämförelsevis få invandrarungdomar som ägnar sig åt kampsporter.
Riksidrottsförbundets undersökning visar alltså att invandrarungdomarna i hög grad finns inom idrotten. Men enligt Gunnar Larsson är det viktigt att inte slå sig till ro för den sakens skull.
- Vi kan ju till exempel konstatera att invandrarflickorna fortfarande är klart underrepresenterade. Här finns mycket mer att göra. Genom vårt projekt Lokal Idrottsutveckling (PLI) vill vi uppmuntra föreningar att hitta verksamheter som kan locka även dem. En annan, mer allmän fråga, är i vilken mån det faktum att invandrarungdomarna faktiskt finns i våra föreningar också leder till en social integration mellan dem och övriga ungdomar. Det kommer vi att undersöka i en uppföljande studie nästa år.
Mer om undersökningen finns att läsa på RF:s hemsida.