Uppdaterade regler för internationella övergångar

SvFF:s dokument om regler kring internationella övergångar har uppdaterats med utförligare information om 12-månadersregeln. Reglerna hittar du i Dokumentbanken.
Till Dokumentbanken