TU beslut 28 april 2003

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 28 april 2003 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Brima Koroma, Enköpings SK FK, Allsvenskan, herrar
Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd: diskvalifikation under tiden fr.o.m. den 29 april t.o.m. den 4 maj 2003, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna. Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning samt träningsmatch i fotboll.