Färre föreningar har negativt kapital

Vid Svenska Fotbollförbundets Licensnämnds möte den 6 maj kunde glädjande nog konstateras att införandet av Elitlicensen har inneburit att antalet föreningar med negativt eget kapital minskat.
Licensnämnden beslutade att merparten av föreningarna klarat elitlicens-prövningen utan åtgärd, d.v.s. hade positivt eget kapital eller noll i eget kapital per sista december 2002.

Licensnämnden beslutade vidare vid detta möte, och för en förening den 8 maj, att godkänna de inlämnade handlingsplanerna för att nå minst noll i eget kapital vid årets slut.

Detta innebär att föreningarna ej riskerar ett degraderas av ekonomiska skäl inför säsongen år 2004. De antecknas dock på en bevakningslista för uppföljning av boksluten år 2003 och licensprövning inför säsongen år 2005.

I Allsvenskan:
· Hammarby Fotboll AB
· Helsingborgs IF

I Superettan:
· BK Forward

Licensnämnden beslutade vidare att följande föreningar, som var på Licensnämndens bevak-ningslista inför uppföljningen av boksluten 2002, skall lämna in en kontrollbalansräkning per sista juni 2003:

I Allsvenskan:
· Enköpings SK FK
· Örebro SK FK

I Superettan:
· IF Sylvia
· Åtvidabergs FF

Licensnämnden beslutade slutligen att bordlägga följande ärende, för att inhämta mer information, i Superettan:
· Falkenbergs FF

Nästa möte i Licensnämnden äger rum den 11 juni.