TU beslut 12 maj 2003

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 12 maj 2003 fattat beslut i följande ärende.

Bestraffningsärende

Richard Jonsson, Bodens BK, Superettan.
Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd: diskvalifikation under tiden fr.o.m. den 14 maj t.o.m. den 18 maj 2003, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna. Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning samt träningsmatch i fotboll.