TU beslut 10 juni 2003

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 10 juni 2003 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Tränare Patrick Walker, GIF Sundsvall
Förseelse: avvisad för grov förseelse
Påföljd: 1.000 kr