TU beslut 16 oktober 2003

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam 16 oktober 2003 fattat beslut i följande ärende.

Bestraffningsärenden

Patrik Anttonen, Örebro SK FK, Allsvenskan, herrar.
Förseelse: anmäld för olämpligt uppträdande
Påföljd: avstängning vid ett matchtillfälle nämligen matchen den 20 oktober 2003.