"Vaccinera föreningen mot doping"

...är namnet på ett diskussionsunderlag för föreningar som sedan en tid finns tillgänglig på RF:s hemsida.
Doping är ofta något man testar tillsammans med kompisar. Får missbruket fäste bland några av föreningens ungdomar sprider det sig lätt till andra. Riksidrottsförbundet har därför tagit fram ett antal frågor som föreningar kan använda sig av för att diskutera problemet.
Syftet är att frågorna ska fungera som diskussionsunderlag. En del är av rent etisk karaktär medan andra är faktabaserade. Till det senare finns ett antal texter man kan skriva ut och använda som faktaunderlag. Frågorna är anpassade för att passa olika grupper inom föreningen: tränare/ledare, seniorer, ungdomar, styrelser samt doping som samhällsproblem.
Gå till frågorna... (RF:s hemsida)