Åkersberga BK årets Nordahl-stipendiat

Åkersberga BKStiftelsen för Gunnar Nordahls Minnesfond har utsett Åkersberga BK till mottagare av Gunnar Nordahl-stipendiet 2003 för klubbens förtjänstfulla arbete med ungdomsfotbollen.
>

Åkersberga BK har under sin 30-åriga existens vuxit kraftigt och är idag en av Storstockholms största ungdomsföreningar.
Klubben har 945 pojkar och flickor i träning och allt som allt 1.250 medlemmar.
Ungdomsfotbollen och dess villkor står i fokus för föreningens verksamhetsinriktning. Föreningen har tydligt formulerade mål för spelarna och ledarna i alla ålderskategorier där fair play och den sociala dimensionen av verksamheten lyfts fram förutom det rent fotbollsrelaterade. Allt finns föredömligt samlat i föreningens utbildnings- och utvecklingsplan med namnet "Framtidens fotbollslirare" som finns i två versioner - en för pojk- och en för flicklagen. Genom detta arbete har ÅBK också lyckats få ungdomarna, inte minst flickorna, att i högre utsträckning än tidigare fortsätta spela fotboll högre upp i åldrarna.
För klubbar i storstadsområdena är anläggningstillgången ofta ett problem. Åkersberga BK bestämde sig för att anlägga en egen gräsplan för ungdomslagen, något som finansierades med bred uppslutning från kommunen, dess invånare och företagare genom försäljning av "grästuvorna". Samma koncept användes vid anläggningen av den nya klubbstugan 2003 där föreningen sålde "plankor". Ett omfattande ideellt arbete har också lagts ner för att skapa den egna anläggningen som på sitt sätt är unik i stockholmsområdet.
Gunnar Nordahl-stipendiet som är på 15.000 kr kommer att utdelas till Åkersberga BK i samband med Fotbollsgalan i Göteborg den 10 november.
I Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond sitter Gunnars son Thomas Nordahl, samt Björn Ahlberg, styrelseledamot Svenska Fotbollförbundet, och, som ordförande, Krister Malmsten, Svenska Fotbollförbundet.
Tidigare mottagare av Gunnar Nordahl-stipendiet

1997 Moheds SK
1998 Gamla Upsala SK
1999 Ingelstads IK
2000 Husqvarna FF
2001 IFK Timrå
2002 Karl-Åke Olsson, Vittsjö GIK