Rätt och fel om "Bosman i Sverige"

Inför det kommande Representantskapsmötet i Uppsala den 22 november har Svenska Fotbollförbundet informerat media om en rad tävlingsfrågor som ska behandlas under mötet. Tyvärr har den information som givits blivit felaktigt återgiven på vissa håll.

* Ändrade övergångsbestämmelser
Förbundsstyrelsen föreslår nya bestämmelser för spelarövergångar inom Sverige. Om Representantskapsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag så införs de nya bestämmelserna den 15/11 2004. Självfallet gäller då bestämmelserna också från och med detta datum. Någon retroaktiv tillämpning har givetvis aldrig diskuterats och är således inte aktuell.

Förslaget innebär bland annat att om en spelare som är icke-amatör, och vars avtal med föreningen löpt ut, övergår till en ny förening så kan övergången ske utan att den tidigare föreningen kan motsätta sig det. Det vill säga att den effekt som den så kallade Bosman-domen har inneburit för internationella övergåbngar kommer även att råda vid nationella övergångar inom Sverige från och med 15/11 2004 (för icke amatörer).

* Division 2-frågan
Beträffande division 2 så finns det en motion till Representantskapsmötet om att ändra kvalordningen mellan div.2 och Superettan. Motionens konsekvens är att fyra lag efter kval flyttas upp till Superettan. Givetvis måste då fyra lag flyttas ned från Superettan.

SvFF:s styrelse föreslår istället att Representantskapet beslutar tillsätta en förutsättningslös div.2-utredning och att motionen lämnas till utredningen, samt att utredningen och motionen därefter behandlas på Representantskapsmötet 2004.
Beslutas i enlighet med styrelsens förslag så sker således ingen förändring i upp- och nedflyttning mellan div 2 och Superettan under 2004.