Balansen studier-fotboll ämne för nytt projekt

Svenska Fotbollförbundet driver under 2004 ett specialprojekt fokuserat på balansen mellan studier och fotboll för ungdomar med ambitionen att bli elitfotbollsspelare. Studerande fotbollsungdomar i åldern 13-19 år är målgruppen för projektet som drivs inom ramen för EU-kommissionens EYES-projekt (European Year of Education through Sports) och går under namnet "Kloka dribblingar".
SvFF-projektet finansieras till lika stor del av medel från EU-kommissionen som SvFF (400.000 kr var). SvFF:s erfarenheter från talangutvecklingsprojektet samt studien "Fenomenet karriärövergång" utgör grunden för det nya projektet.
Problematiken kring att få rätt balans mellan fotbollen och studierna involverar många aspekter. Utformningen av projektet kan ligga till grund för ett utbildningsmaterial om samverkan mellan skola, personlig utveckling och fotboll. Materialet kan tillämpas på flera potentiella grupper såväl inom fotbollen som andra idrotter.
SvFF vill genomföra utbildningsinsatser för talangutvecklare, tipselitinstruktörer, distriktsförbundens skolansvariga och distriktsförbundskaptener samt högstadie- och gymnasieskolornas instruktörer och lärare. Utbildningarna kommer att genomföras vid distriktsbesök av SvFF:s projektledare.
Utbildningen och erfarenheterna kan också tas till vara i de sedvanliga tränar- och ledarutbildningarna som SvFF genomför. På sikt går det också att utveckla kurser anpassade för föreningsnivå och för föräldrar till aktiva barn.
Målen för projektet "Kloka dribblingar"
  • Att lyfta problematiken kring unga aktiva och deras utbildningssituation
  • Att skapa en bättre balans mellan intellektuella och fotbollsinriktade aktiviteter i skolan för fotbollsungdomarna
  • Att projektet ska leda fram till en utarbetad plan med åtgärder för att uppnå ovanstående
  • Att SvFF:s talangutvecklare och tipselitinstruktörer får god insikt i karriärrådgivning

Mer information om projektet och dess framåtskridande kommer under den närmaste tiden att ges här på svenskfotboll.se.