Fotbollen rekordstor 2003

Antalet licensierade fotbollsspelare (över 15 år) i landet ökade med nära 6 % under 2003 till rekordantalet 214.442.
Ökningen skedde på bred front (i 23 av landets 24 distrikt) och på såväl herr- som damsidan.
Vid utgången av 2003 fanns 170.136 licensierade herrspelare (+4,6 % jämfört med 2002) och 44.306 damspelare (+11,5 %).
Statistiken visar också att den genomsnittliga föreningen har 79,3 licensierade spelare (en ökning på 5,5 personer/förening sedan 2002).
Distriktsvis är det i Medelpad och Västmanland som de största ökningarna har skett procentuellt (+13 resp +10 %).