TU beslut 9 mars 2004

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 9 mars 2004 fattat beslut i följande ärende.

Bestraffningsärenden

Hjalmar Jonsson, IFK Göteborg, Nordic Cup.
Förseelse: utvisad för grov förseelse.
Påföljd: avstängning under tiden fr.o.m. den 16 mars t.o.m. den 22 mars 2004. Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning inklusive träningsmatch i fotboll.