TU beslut 19 april 2004

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 19 april 2004 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärende
Tränare Lennart Söderberg
, Västerås SK FK, Träningsmatch
Förseelse: anmäld för olämpligt uppträdande.
Påföljd: Tävlingsutskottet (TU) anser att det är visat i ärendet att tränaren Lennart Söderberg gjort sig skyldig till ett verbalt påhopp och ett uttryck av förnedring med rasistisk underton. TU ser mycket allvarligt på det inträffade. TU anser att uttryck med rasistiskt inslag är att betrakta som allvarligare än normalfall för bötesbelopp, varför ett högre belopp än praxis ska utdömas. TU konstaterar vidare att Lennart Söderberg har entledigats från sitt tränararbete och att detta är en förmildrande omständighet vid bedömningen av bötesbeloppet. Vid en avvägning av dessa faktorer har TU funnit skäligt bestämma bötesbeloppets storlek till 5.000 kr.