Ekonomi i Allsvenskan och Damallsvenskan 2003

Svenska Fotbollförbundet har gjort sin årliga genomgång av det ekonomiska utfallet i de allsvenska föreningarna. Analysen konstaterar att med ett fåtal undantag så står föreningens utgifter i direkt paritet med placeringen i den allsvenska tabellen.
Både intäkter och kostnader ökade under 2003, samtidigt som resultatet förbättrades med 10,4 mkr jämfört med 2002. Fortfarande visar dock de allsvenska föreningarna sammantaget ett minusresultat på -29,7 mkr.

Även de damallsvenska föreningarnas ekonomi har granskats, och analysen av Superettans ekonomi kommer att presenteras på måndag den 14 juni.
Dokumenten finns att hämta från SvFF:s dokumentbank under rubriken 'Ekonomi'.