TU beslut 23 juni 2004

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 23 juni 2004 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Eddie Åhman, Åtvidabergs FF, Superettan.
Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd: förseelsen föranleder inget straff utöver den automatiska avstängningen spelaren erhållit enligt tävlingsbestämmelserna.

Andreas Thomsson, Åtvidabergs FF, Superettan.
Förseelse: anmäld för olämpligt uppträdande
Påföljd: avstängning under tiden fr.o.m. den 28 juni t.o.m. den 3 juli 2004. Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning inklusive träningsmatch i fotboll.