Ekonomin i division 2 granskad

Svenska Fotbollförbundet har kartlagt det ekonomiska utfallet i föreningarna i Division 2 för år 2003. I sammanställningen ingår 70 av 72 föreningar på herrsidan, och av rapporten framgår att 38 föreningar visade överskott 2003 medan 32 redovisade ett underskott.
Kartläggningen bygger på uppgifter inrapporterade av föreningarna samt deras årsbokslut, vilka i allmänhet ej är reviderade av auktoriserade eller godkända revisorer. Från och med år 2004 kommer division 2-föreningarna att revideras av auktoriserade eller godkända revisorer.
Detta är den första gången som en rapport sammanställs över division 2-föreningarnas ekonomi, varför jämförelsesiffror saknas.
I sammanställningen ingår 70 av 72 föreningar. De två föreningar som saknas är IFK Timrå och Topkapi IK, där material saknas.
Analysen finns bland övriga ekonomiska rapporter i dokumentbanken.