TU beslut 19 oktober 2004

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 19 oktober 2004 fattat beslut i följande ärenden.

Arrangemangsärenden

Helsingborgs IF, 27/9 Helsingborgs IF - Landskrona BoIS, Allsvenskan.
Förseelse: för supporters otillbörliga uppträdande.
Påföljd: 5.000 kr

Domare Jonas Erikssons anmälan av Fabio Augusto, Kalmar FF , Allsvenskan.
Förseelse: utvisad för grov förseelse i matchen Kalmar FF - Malmö FF den 3 oktober 2004. Yttrande föreligger från Fabio Augusto samt video.

TU gör följande bedömning:
I samband med en kampsituation reagerar domaren för en farlig tackling av Fabio Augusto. Detta leder till att knuffar och ordväxlingar sker mellan Fabio Augusto och en Malmö-spelare. Bråket utvecklas och Fabio Augusto försöker därefter slå och sparka mot den andre. Detta pågår en tid. Malmö-spelaren blir inte träffad beroende på att Kalmar-spelare m.fl. ingriper och hindrar Fabio Augusto.
Under bråket provocerar Malmö-spelaren Fabio Augusto bl.a. genom att peka mot sitt huvud. Fabio Augusto har också fått ett slag mot ansiktet, som han uppfattat utdelats av Malmö-spelaren. Fabio Augusto har genom ovanstående försökt utöva ett oacceptabelt våld mot Malmö-spelaren. Det räknas Fabio Augusto tillgodo att han blivit eller uppfattat att han blivit kraftigt provocerad, och att angreppen inte förorsakat skada.
Vid en samlad bedömning beslutar TU:
att ålägga Fabio Augusto avstängning under tiden fr.o.m. den 23 oktober t.o.m. den 30 oktober 2004 samt under tiden fr.o.m. den 23 mars t.o.m. den 9 april 2005. Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning inklusive träningsmatch i fotboll.
I händelse av missnöje kan beslutet överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, senast den 9 november 2005.
I beslut Björn Ahlberg, Kenneth Håkansson, Göran Nilsson, Annelie Larsson och Dag Wikman