TU beslut 22 oktober 2004

Tävlingsutskottet har under fredagens möte behandlat bland annat ärenden gällande Sharbel Touma, Peter Ijeh, samt händelser i samband med cupmatchen IFK Norrköping-Djurgårdens IF och den allsvenska matchen Hammarby-AIK.

Bestraffningsärende nr 244/2004
Anmäld part: Sharbel Touma, Halmstads BK
Anmälare: Mikael Möller, Hisings Backa

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 22 oktober 2004 tagit del av anmälan från Mikael Möller, Hisings Backa om händelser i samband med matchen Halmstads BK-Helsingborgs IF den 25 april 2004.
Yttrande föreligger från Sharbel Touma.

Anmälaren förutsätter i sin skriftväxling att TU ska ta del av den videoinspelning som finns av matchen. Anmälan har slutgiltigt verifierats den 21 oktober. TU har därför samma dag beställt en sådan videoupptagning. Enligt uppgift kan denna inte levereras till TU och Sharbel Touma förrän tidigast den 26 oktober 2004. Sharbel Touma har därefter en skälig tid att inkomma med yttrande.

Med anledning härav beslutar TU att bordlägga ärendet vid dagens möte den 22 oktober. Beslut fattas tidigast fredagen den 29 oktober 2004.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, dock senast den 15 november 2004.
Bestraffningsärende nr 245/2004
Anmäld part: Peter Ijeh, IFK Göteborg
Anmälare: Kent Kruuse, Gislaved

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 22 oktober 2004 tagit del av anmälan från Kent Kruuse om händelser i samband med matchen GIF Sundsvall-IFK Göteborg den 17 oktober 2004.
Yttrande föreligger från Peter Ijeh.

Anmälaren Kent Kruuse, Gislaved anmäler Peter Ijeh för att ha delat ut en ful armbåge i ansiktet på Johan Andersson i GIF Sundsvall. Kruuse hänvisar att han sett händelsen i TV. Kruuse har inte styrkt sin anmälan genom att bifoga en videoinspelning.

TU har uppfattat att anmälaren åberopar videoinspelning som bevis. TU har därför beställt en kopia på matchen GIF Sundsvall - IFK Göteborg. Beställd video kan levereras till TU och Peter Ijeh tidigast den 26 oktober 2004. Peter Ijeh har därefter en skälig tid att se videon och inkomma med yttrande.

Med anledning härav beslutar TU att bordlägga ärendet vid dagens möte den 22 oktober. Beslut fattas tidigast fredagen den 29 oktober 2004.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, dock senast den 15 november 2004.
Bestraffningsärende nr 246/2004
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 22 oktober 2004 behandlat matchdelegat Bengt Samuelssons och domare Åke Anderssons anmälningar gällande händelser i cupmatchen IFK Norrköping-Djurgårdens IF FF den 14 oktober 2004. Yttrande föreligger från IFK Norrköping.

Efter utredning finner TU att IFK Norrköping fullgjort sitt arrangemangsansvar i matchen enligt gällande regler, varför TU beslutar att ärendet inte föranleder någon påföljd.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, senast den 15 november 2004.
I beslutet deltog Göran Nilsson, Annelie Larsson, Dag Wikman och Per Ågren
Bestraffningsärende nr 247/2004
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 22 oktober 2004 behandlat matchdelegat Bengt Samuelssons och domare Åke Anderssons anmälningar gällande händelser i cupmatchen IFK Norrköping-Djurgårdens IF FF den 14 oktober 2004.
Yttrande föreligger från Djurgårdens IF FF.

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är gästande förening ansvarig för sina respektive spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, i samband med match inom arenan antänt pyrotekniska pjäser, kastat föremål samt olovligen beträtt spelplanen åläggas straffavgift eller böter.

Det är visat i matchen IFK Norrköping - Djurgårdens IF FF att supporters antänt pyrotekniska pjäser på läktaren samt kastat in hårda föremål på planen.

TU konstaterar vidare att ett 20-30-tal DIF-supportrar före matchen försökte storma en grind för att komma in på arenan. Ordningsvakter och polis försökte hindra supportrarna och slagsmål uppstod. Två ordningsvakter skadades. Ett fåtal supportrar forcerade grinden.
Fem minuter in på matchen uppstod stor kalabalik. Ett 30-tal DIF-supportrar anföll supportrar från IFK Norrköping. Norrköpingssupportrarna fick kasta sig över staketet in i spelargången. Ett rejält handgemäng uppstod och åtskilliga slag utdelades. Matchen avbröts i c:a 5 minuter. Genom ingripande av polis, vakter, publikvärdar, djurgårdsspelare och ledare kunde situationen lugnas ned.

För dessa händelser ansvarar Djurgårdens IF FF och ska därför åläggas böter.
Under matchen vidtog Djurgårdens IF FF åtgärder för att fullgöra sitt ansvar. TU anser att det härigenom föreligger förmildrande omständigheter. Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner TU skäligt att bestämma bötesbeloppet storlek till 40.000:-.

TU beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkt RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser att ålägga Djurgårdens IF FF böter om 40.000:-.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, dock senast den 15 november 2004.
I beslutet deltog Göran Nilsson, Annelie Larsson, Dag Wikman och Per Ågren.
Arrangemangsärende nr 91/2004
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 22 oktober 2004 behandlat matchdelegaterna Christer Bjellerts och Jan Lundgrens anmälningar mot Hammarby gällande händelser i matchen Hammarby-AIK den 18 oktober.
Yttrande föreligger från Hammarby.

TU beslutar enligt 6 kap. 3 § SvFF:s tävlingsbestämmelser att ålägga Hammarby en straffavgift om 10.000:- för supporters användande av pyrotekniska pjäser.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos SvFF:s Tävlingskommitté (TK), Box 1216, 171 23 Solna. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag meddelats, dock senast den 15 november 2004.
I beslutet deltog Björn Ahlberg, Göran Nilsson, Annelie Larsson, Dag Wikman och Per Ågren.
Bestraffningsärende nr 249/2004
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 22 oktober 2004 behandlat matchdelegaterna Christer Bjellerts och Jan Lundgrens samt domare Peter Fröjdfeldts anmälningar gällande händelser i matchen Hammarby-AIK den 18 oktober 2004. Yttrande föreligger från AIK.

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är gästande förening ansvarig för sina respektive spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, i samband med match inom arenan avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser åläggas straffavgift eller böter.

Det är utrett att supportrar för vilka AIK ansvarar startat ett upploppsliknande bråk innehållande mycket allvarligt våld. Det har framkommit att bråket var planerat och att livsfarliga bomber som kan knytas till supportergruppen upptäckts utanför Råsunda Stadion före matchen. Endast goda insatser från AIK:s säkerhetspersonal, ordningsvakter och polis förhindrade en katastrof. Våldets art och omfattning samt den planering som föregått bråket bedömer TU som oerhört allvarligt.

Det är dessutom visat i matchen att AIK-supportrar antänt ett stort antal bengaliska eldar och rökgranater. För dessa händelser ansvarar AIK och ska därför åläggas böter.
AIK har inför och under matchen vidtagit kraftfulla åtgärder som har förhindrat värre skada och konsekvenser, vilka omständigheter är förmildrande. Vidare ska det beslut som TU samtidigt härmed fattat om spel utan åskådare påverkar bötesbeloppets storlek till föreningens fördel.

Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner TU skäligt att bestämma bötesbeloppets storlek till 100.000:-.

TU beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkt RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser att ålägga AIK böter om 100.000:-.
I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114  73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, dock senast den 15 november 2004.
I beslutet deltog Björn Ahlberg, Göran Nilsson, Annelie Larsson, Dag Wikman och Per Ågren
Tävlingsärende
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 22 oktober 2004 behandlat matchdelegaterna Christer Bjellerts och Jan Lundgrens samt domare Peter Fröjdfeldts anmälningar gällande händelser i matchen Hammarby-AIK den 18 oktober 2004. Yttrande föreligger från AIK.

TU konstaterar följande: Under matchen uppstod kraftigt bråk efter att Hammarby IF tagit ledningen över AIK med 1-0. På sektionen för AIK-supportrar gick ett inte litet antal förövare till anfall mot väktare och poliser i syfte att ta sig över eller genom befintliga stängsel in på arenan i övrigt. Allvarligt våld i form av slag och sparkar användes. Angreppet pågick under längre tid och det föreföll länge osäkert om angriparna skulle lyckas. En mycket hotfull och otäck atmosfär skapades för alla på arenan, icke minst bland övriga åskådare. Domaren tvingades avbryta matchen, som kunde komma igång först efter en längre tid med bl.a. hjälp av AIK-spelare och efter att säkerheten kunde garanteras.

Det har framkommit att angreppet hade planerats. Några dagar före matchen hade uppgifter om bråk blivit kända. Matchdagen återfanns ett större antal hemmagjorda bomber utanför Råsunda Stadion. Om dessa kommit till användning kan med visshet antas att stor och mycket allvarlig skada skulle ha orsakats.

TU gör följande bedömning:
Vid brister i ett arrangemang av en karaktär som inte hindrar genomförandet av matchen i fråga är avgifter och böter de sedvanliga påföljderna. Därutöver finns möjlighet enligt 6 kap. 3 § 3 punkten SvFF:s tävlingsbestämmelser att ålägga en felande förening att spela en eller flera matcher utan åskådare. TU anser att denna regel normalt inte bör tillämpas vid förseelser i arrangemang där matchens genomförande inte påverkats - även om förseelserna varit omfattande - utan i första hand när störningen i ett arrangemang varit av den arten att allvarlig fara uppstått för den vanlige åskådarens säkerhet och risk kan bedömas föreligga att detsamma kan inträffa igen.

Det bråk som förekom under matchen mellan Hammarby och AIK var mycket allvarligt. Det våld som användes var enligt TU:s mening livsfarligt och kunde ha lett till allvarliga person- och sakskador. Förövarna visade total hänsynslöshet inte bara mot spelare och funktionärer utan även mot övrig publik och det kan hållas för visst att om de lyckats i sin avsikt hade oerhört allvarliga konsekvenser uppstått för många oskyldiga på arenan. Denna bedömning understryks av de bomber som hittades utanför Råsunda Stadion.

Förövarna har återfunnits bland AIK:s supportergrupper. Det har tidigare förekommit bråk och allvarligt våld bland dessa grupper. Våldet tycks nu ha spridit sig in till de fotbollsarenor där förövarna uppehåller sig. Inget tyder på att de avser att upphöra med sin verksamhet, utan tvärtom synes framgå av olika uttalanden att våldet i dessa kretsar förskönas och rättfärdigas. Ett sådant förhållningssätt är fullständigt oacceptabelt, orsakar fotbollen allvarlig skada och måste därför förhindras.
TU gör bedömningen att AIK genom aktuell händelse visat bristande förmåga att förhindra sådant fortsatt våld. De saknar därigenom nödvändig kontroll av sina arrangemang i berört avseende. Härav följer enligt TU:s mening att uppenbar risk för upprepning av oroligheterna vid matchen mellan Hammarby och AIK föreligger vid framtida AIK-arrangemang.
Vid en sådan bedömning finner TU därför att skäl föreligger ålägga AIK att spela utan åskådare.

Den allsvenska serien är nästan slut och AIK har bara kvar en seriematch och ev. en kvalmatch hemma 2004. Därefter finns tid för föreningen att lösa de problem som föreligger innan nästa säsong startar. TU förutsätter att så sker. Mot denna bakgrund kan beslutet om spel utan åskådare stanna vid dessa två matcher. TU vill dock påpeka att det inträffade enligt dess mening är så allvarligt att flera matchers publikförbud varit motiverat och att endast den omständigheten att säsongen 2004 nu nästan är slut föranlett begränsningen. Vid upprepning av liknande händelser säsongen 2005 kan därför nya beslut om publikförbud komma att fattas.

TU beslutar enligt 6 kap. 3 § 3 punkten SvFF:s tävlingsbestämmelser att AIK ska spela matchen mot Örgryte IS den 24 oktober samt en ev. kvalmatch hemma 2004 utan åskådare.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Förbundsstyrelsen, SvFF, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, dock senast den 15 november 2004.
I beslutet deltog Björn Ahlberg, Göran Nilsson, Annelie Larsson, Dag Wikman och Per Ågren