Ansök om att bli "Årets Förening" 2004

Det är hög tid att nominera värdiga kandidater till det nyinstiftade priset "Årets Förening". Fram till och med 1 december kan föreningar som uppfyller något av kriterierna lämna in en ansökan. Den förening som utses till "Årets Förening" av förbundsstyrelsen får 100.000 kronor att använda till ytterligare föreningsutveckling.

Inför Svenska Fotbollförbundets 100-årsjubileum rekommenderades organisationer, samarbetspartners med flera att vid eventuell uppvaktning av förbundet göra det i form av ekonomiskt stöd till en fond för det nyinstiftade priset "Årets förening". Avsikten var att gåvorna till förbundet skulle komma föreningsverksamheten till godo.
Förbundsstyrelsen har beslutat att det belopp som inkommit på det speciella gåvokontot skall användas på så sätt att förbundet under de kommande fyra åren (2004-2007) varje år utser "Årets Förening", som då erhåller 100.000 kronor att använda för utvecklingsarbete i föreningen.
Kriterier för att söka priset kan vara:

  • Ett aktivt integrationsarbete
  • Ett aktivt arbete för en mer jämställd fotboll
  • Ett aktivt sätt att utveckla föreningens demokratiarbete
  • Ett aktivt arbete kring spelare och/eller ledarrekryteringsarbetet
  • Ett aktivt arbete kring tävlingsarrangemang med mera

En eller flera av kriterierna bör uppfyllas för att en förening ska kunna komma ifråga för priset.
Ansökan om priset ska vara Svenska Fotbollförbundet, GS-kansliet/Kristina Cederlöf, tillhanda senast den 1 december.
Efter remiss till distriktsförbunden, SEF och EFD kommer förbundsstyrelsen att utse den förening som vid förbundsmötet i mars månad utropas som "Årets förening".
Ansökningsförfarandet har ändrats vad gäller insändandet av ansökan. Ovanstående meddelande gäller. Ansökningar som föreningar redan sänt in till distriktsförbund, SEF eller EFD kommer att översändas av dessa till förbundskansliet.