Beslut om Örebro SK:s elitlicens

Svenska Fotbollförbundets licensnämnd har fattat beslut angående de tre klubbar vars ekonomi tvingat fram en kontrollbalansräkning per den 30 juni 2004. Enköpings SK har ramlat ur Superettan, och omfattas inte längre av elitlicensen. Falkenbergs FF har redovisat ett positivt kapital, och klarar elitlicensen.
Licensnämnden underkänner däremot den kontrollbalansräkning som lämnats in av Örebro SK, och har beslutat att inte bevilja Örebro SK licens för spel i Allsvenskan säsongen 2005.
Allt sedan elitlicensen infördes 2002 har Örebro SK redovisat negativt eget kapital. Inför år 2004 ålades Örebro SK att presentera en handlingsplan för hur föreningens negativa kapital skulle kunna återställas till noll eller vändas till positivt vid 2004 års utgång. Licensnämnden fann i maj att den inlämnade handlingsplanen inte innehöll tillräckligt realistiska åtgärder för att uppfylla elitlicensens ekonomikriterier och beslutade att Örebro den 1 september 2004 skulle inlämna kontrollbalansräkning per den 30 juni 2004. Det är den kontrollbalansräkningen som nu ligger till grund för beslutet.
I den kontrollbalansräkning som lämnats in redovisar Örebro SK ett positivt eget kapital på 16.000 kronor. Men licensnämnden godkänner dock inte Örebro SK:s redovisning, utan finner att Örebro i själva verket hade ett negativt kapital vid tidpunkten för kontrollbalansräkningen.
En nyckelpost i balansräkningnen är en intäkt på 5.550.000 kronor, där bolaget Örebro Spelarinvest AB köpt andelar i samtliga 29 spelare i ÖSK:s trupp. Licensnämnden finner att ÖSK inte bokfört de ekonomiska följderna av avtalet på ett korrekt sätt, och finner dessutom att den avtalade summan 5.550.000 kronor i sin helhet varken betalats ut till ÖSK eller funnits tillgänglig i bolaget Örebro Spelarinvest AB under perioden fram till och med 31/8 2004.
- Licensnämnden beslutar därför att Örebro SK FK inte beviljas licens för spel i Allsvenskan 2005, säger nämndens ordförande Khennet Tallinger.
Den ekonomiska genomgången i sin helhet finns i beslutet nedan.

Vid ett eventuellt överklagande från Örebro SK förs frågan vidare till Appellationsnämnden för ett ställningstagande. Om Appellationsnämnden gör samma bedömning som Licensnämnden går ärendet vidare till Representantskapet den 4 december.
Beslutet om ÖSK:s elitlicens i sin helhet (pdf-fil)
Frågor och svar om elitlicensen