Frågor och svar om elitlicensen

Svenska Fotbollförbundets licensnämnd besvarar här ett antal av de mer vanliga frågorna runt elitlicensen.

Varför har SvFF infört en så kallad elitlicens?
Enkelt: därför att fotbollen ska vara trovärdig mot omvärlden och mot sina egna utövare och intressenter. Om en, eller flera klubbar, trots avsaknad av en sund ekonomi, fortsätter och driva sin verksamhet undergrävs trovärdigheten över tid och då bedrivs inte tävlingsspel på lika villkor. SvFF har därför sedan 1 januari 2002 infört särskilda ekonomiska krav på klubbarna i Allsvenskan och Superettan samt från och med 2005 även Damallsvenskan.
Lagar, regler, rekommendationer inom redovisningsområdet ska följas. SvFF har krav på sig från UEFA, som menar att nationsförbunden har ansvar för den ekonomiska utvecklingen, eftersom en dålig ekonomi drabbar hela fotbollsrörelsen.

Vilka regler gäller för att uppfylla elitlicensen?
Utöver en rad ekonomiska anvisningar (ex: föreningarna ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor, föreskriven kontoplan, räkenskapsår/verksamhetsår skall följa kalenderår) så får elitföreningarna inte ha ett negativt eget kapital, vid årsbokslut/årsredovisning.
Om man inte har det får man upprätta en handlingsplan under året för att få det egna kapitalet att bli minst noll kronor, i andra hand en kontrollbalansräkning. Om man inte klarar prövningen och detta inom stipulerad tid degraderas föreningen en serie i förhållande till den sportsliga placeringen.

Vad är det för risk man löper om en förening har ett negativt kapital?
SvFF, och UEFA, vill att alla föreningar ska stå på samma grund, ha samma regler att följa, när man arbetar med sin fotboll. En förening som inte har ordning på ekonomin kan orsaka stora negativa ekonomiska konsekvenser för förbund, andra klubbar, leverantörer samt ytterst anställda spelare och ledare. På det sättet skadas fotbollens trovärdighet enormt. Genom att se till att alla föreningar har ett positivt kapital så vet vi som övergripande instans att risken för konkurser och andra akuta svårigheter är liten. Dessutom är det tävling på lika villkor.

Vilka är det som hanterar och beslutar om elitlicensen?
Licensnämnden består av ordförande, vice ordförande samt fem ledamöter. De handlägger och beslutar ärendena enligt dels förbundets anläggnings- och ekonomikriterier, samt enligt UEFA:s klubblicens. Licensnämndens beslut får inom tre veckor från det att beslut meddelats, överklagas hos Appellationsnämnden.
Appellationsnämnden utgörs av ordförande, vice ordförande samt tre ledamöter, och prövar Licensnämndes beslut. Om beslut efter prövning står fast kommer Förbundsstyrelsen att förelägga Representantskapet Allsvenskans sammansättning för 2005 för beslut.
Representantskapet, det vill säga svensk fotbolls beslutande organ för Tävlingsfrågor, hålls 4 december och där fattas formellt beslutet vilka lag som tillhör vilka serier 2005.

Örebro SK har nu inte klarat Licensnämndens prövning och riskerar därmed degradering. Vad händer nu?
Se tidigare svar. Om föreningen överklagar förs frågan till Appellationsnämnden för ett ställningstagande. Gör den nämnden en annan bedömning faller ärendet och ÖSK klarar fortsatt spel i Allsvenskan.
Om Appellationsnämnden gör samma bedömning som Licensnämnden går ärendet vidare till Representantskapet. ÖSK har sedan möjlighet att överklaga Appellationsnämndens beslut till RIN, dock endast vid formfel..

Hur illa är det med ÖSK:s ekonomi?
Licensnämnden har i flera år följt Örebros ekonomiska utveckling, enligt våra bestämmelser och regler. För ett år sedan klarade de i kontrollbalansräkningen att redovisa ett positivt eget kapital, men i år finns inte den möjligheten.

Men ÖSK anser att de under hösten har klart förbättrat ekonomin, och att planen ser ut att kunna ge dem ett eget kapital någon gång under 2005?
Uppgiften är att bedöma deras ekonomi per den 30 juni 2004, och därvid ta hänsyn till enskilda händelser som påverkar fram till den 31 augusti 2004. Vad som händer under hösten är ovidkommande för beslutet.

I diskussionen har förekommit inslag som att "när det gäller lag i landsorten är förbundet betydligt hårdare i sin granskning - ligger det något i det?
Absolut inte. Vår bedömning är att utföra vårt arbete enligt de regler vi har att arbeta med. Om sedan lagen kommer från en stor eller liten stad spelar ingen roll. Regelverket för att få elitlicens är klart, och det är det som gäller för vårt arbete.

Ifjol klarade sig Helsingborg, trots mångmiljonskulder, genom att kommunen gjorde en räddningsinsats till HIF. Kan ÖSK klara sig med samma hjälp av sin kommun?
Vår sak är inte att bedöma var pengarna eventuellt kommer ifrån, utan att klubbarna följer de regelverk vi har. Om Örebro kunde ha fått samma stöttning som Helsingborg kan vi inte ha någon åsikt om - men det skulle i så fall ha kommit inom den tidsdräkt vi redovisat här.

Vad innebär detta sportsligt?
Att Örebro får börja om i Superettan, om inget oförutsett inträffar i vidare behandling av ärendet. Övriga tävlingsfrågor, exempelvis om ersättningslag i Allsvenskan, är inte en fråga för Elitlicensnämnden att svara på. Men enligt Tävlingsbestämmelserna 2:a kapitlet §9.1 skall förloraren i kvalet mellan 12:an i Allsvenskan och 3:an i Superettan få den lediga platsen.

Finns det risk för fler nedflyttningar utifrån ekonomiska förutsättningar?
Vi har varnat ett antal klubbar för att ekonomin inte utvecklas positivt. Om de följer de åtgärdsplaner vi tagit del av och rekommenderat, tror vi inte det. Därmed är vi tillbaka där vi började: elitlicensen är till för att ge fotbollens företrädare trovärdighet. En ekonomi i obalans, dessutom över tid, undergräver fotbollens trovärdighet i alla aspekter.

Hur ser ekonomin ut generellt i elitföreningarna?
Sedan elitlicensen infördes har det skett en markant förbättring av ekonomin i elitföreningarna. Se vidare de analyser av klubbarnas ekonomi som finns samlade i vår dokumentbank.