Om ordningsstörning under cupfinalen på Råsunda

Med anledning av händelsen och den ordningstörning som uppstod i samband med Svenska Cupens final vill Svenska Fotbollförbundet ge följande information om vår uppfattning kring händelsen.

Svenska Fotbollförbundet stod som arrangör för cupfinalen, och hade ansvaret för hela arrangemanget och därmed säkerheten tillsammans med polisen på plats. Under en lång följd av år har vi tillsammans och i nära samarbete föreningar och med polisen varit framgångsrika med att finna tydliga ansvarsområden och arbetssätt för att skapa en så hög säkerhet som möjligt vi våra matcher. Samarbetet bygger på att polisen är ytterst ansvarig på plats men att arrangör och förening tar ett stort ansvar för säkerheten på arenan och i dess omedelbara närhet.
Polisen ansvarar för säkerheten utanför arenan. Varje förening är ålagd att ha en säkerhetsansvarig person på plats tillsammans med publikvärdar från den egna föreningen. Respektive förening har också ett strikt ansvar för sina egna supportrar uppträdande i samband med matcher. Polisen har sk. supporterpoliser som arbetar nära föreningarna och har en god kunskap och kännedom och personkännedom om föreningarnas supporters.
Förutom polis, säkerhetsansvariga och publikvärdar ingår även ordningsvakter i organisationen. Ordningsvakterna ligger under polismans förordnande och det åläggs i tillståndet för evenemanget det antal som arrangören har att tillsätta. Detta arbete har varit mycket framgångsrikt och svensk fotboll har under de senaste åren haft få ordningsstörningar inne på arenorna.

Det som inträffade under cupfinalen i lördags är ur vår synpunkt fullständigt oacceptabel. Låt oss konstatera att ett antal saker gick fel i hanteringen och arbetet, fel som vi ser mycket allvarligt på.

1. Säkerheten kunde inte upprätthållas på denna sektion. Vad som framkommer internt och i förundersökningen från gjorda polisanmälningar får visa på ev. enskilda personers eller ordningsvakters felaktiga agerande och på brister i säkerhetsarbetet. Vi kommer att prioritera arbetet och åtgärda de brister som framkommer.
2. Många personer drabbades oskyldigt och skadades, kränktes och var rädda i samband med händelsen. Vi är mycket ledsna för detta och kommer att göra allt för att komma i kontakt med dessa personer för att kompensera och ta vårt ansvar i varje enskilt fall.
3. Personer fick skador på material och kläder. Även här vill vi på alla sätt komma i kontakt med drabbade personer för att reda ut i vilka skador som uppstått och vad vi kan göra för att kompensera detta.
4. Samarbete mellan föreningar, SvFF och polis. Årligen genomförs ett antal konferenser där både föreningar, förbund och polis deltar. Vi kommer att kalla till en konferens inom kort för att diskutera arenasäkerheten och vad som kan förbättras. Under den senaste tiden har vi märkt en hårdare attityd bland ordningsstörare och vissa supporters som vi haft svårt att hantera. Här måste vi finna nya arbetssätt tillsammans för att komma till rätta med problemen. Vi hoppas också på att vi kan få hjälp med en ny lagstiftning som ger oss möjlighet att förhindra olaga intrång från avstängda personer.

Vi är mycket ledsna för det inträffade och kommer göra allt för att återskapa förtroendet hos vår publik när det gäller att besöka våra fotbollsmatcher och att skapa trygga och säkra evenemang.

Om du är drabbad på något sätt, eller känner till någon annan person som drabbats vill vi att ni kontaktar undertecknad.

Svenska Fotbollförbundet
Bo Sundström
tel, 08-735 09 82
bo.sundström@svenskfotboll.se